Derde graad Accountancy & IT

Voor wie?

Na de tweede graad handel is deze richting het geschikte vervolg voor wie een bijzondere interesse heeft voor boekhouden en informatica. Je beschikt over een stevige basis wiskunde en hebt voldoende analytisch denkvermogen. Kom je niet uit het studiegebied handel, dan verwachten we van jou veel inzet om je achterstand voor boekhouden en toegepaste informatica zo snel mogelijk bij te sturen.

Wat leer je?

In de algemene opleiding vereist wiskunde een vrij hoog abstractieniveau als ondersteuning voor de informaticatoepassingen en is er aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels) in een bedrijfseconomische context.

De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit:

- een boekhoudkundig gedeelte met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en de nvesteringsanalyse in een onderneming;

- een gedeelte toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. De leerlingen leren hier programmeren en een eigen website bouwen (webdesign);

- een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een onderneming en de weerslag hiervan op boekhoudkundig vlak.

Het aanvullend getuigschrift bedrijfsbeheer verhoogt de waarde van je diploma secundair onderwijs.

Je toekomst?

Deze studierichting bereidt je voor op het hoger onderwijs. Die bacheloropleiding kan in het verlengde van je studie liggen, zoals bedrijfsmanagement: accountancy & fiscaliteit, financie- en verzekeringswezen, marketing, internationaal ondernemen. Of in het ICT-veld: informatiesystemen, informatiemanagement. Maar na je opleiding Accountancy en IT kan je ook dadelijk gaan werken als boekhoudkundig bediende.

 

VAK

5 Accountancy & IT

6 Accountancy & IT

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

 

Bedrijfseconomie

8

8

Toegepaste informatica

5

5

TOTAAL PER WEEK

34

34