Derde graad Office & Talen

Voor wie?

Je kiest voor de richting Office & talen als je een bijzondere aanleg hebt voor talen en geïnteresseerd bent in gevarieerde office jobs. Je werkt ordelijk en stipt en je kan vlot organiseren.

Wat leer je?

In de algemene vorming staat de beheersing van vijf moderne talen centraal (Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans). De vakken secretariaat, bedrijfsbeheer, recht, toegepaste informatica, Nederlandse en Franse zakelijke communicatie vormen de bedrijfsgerichte component in je opleiding. In de lessen toegepaste informatica en moderne talen werk je met computertoepassingen. Geregelde contacten met

bedrijven uit de distributie- en dienstensector vullen je vorming aan. Het aanvullend getuigschrift bedrijfsbeheer verhoogt de waarde van je diploma secundair onderwijs.

Je toekomst?

Deze studierichting bereidt je voor op het hoger onderwijs. Die bacheloropleiding kan in het verlengde van je studie liggen, zoals office management, initiële lerarenopleiding moderne talen, communicatiemanagement, informatiemanagement, toerisme- en recreatiemagement, of ze kan gebaseerd zijn op je ruime algemene vorming, bv. onderwijs, paramedische sector. Wil je liever meteen aan het werk, dan kan dat meestal vlot als management assistant.

 

VAK

5 Office & Talen

6 Office & Talen

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Duits

3

3

Engels

4

4

Frans

5

5

Spaans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

5

4

Wiskunde

2

2

 

Bedrijfsbeheer

1

1

Recht

1

2

Secretariaat

1

1

Toegepaste informatica

3

3

TOTAAL PER WEEK

34

34