Economie en duurzaamheid in de haven van Antwerpen. Biotoopanalyse in de Kalmthoutse Heide.

Vrijdag 29 april trokken de leerlingen van het vierde jaar naar de Haven van Antwerpen en de Kalmthoutse Heide.
In het Havenpaviljoen kregen de leerlingen een boeiende uitleg van een gespecialiseerde gids van Port of Antwerp. Evian bijvoorbeeld koos Antwerpen als exportplatform voor de Europese afzetmarkt. Belgian New Fruit Warf is de belangrijkste verdeelcentrum voor bananen. De steelterminal is één van de modernste overslagplaatsen voor coils (staalrollen). Het “chemie-eiland” is op één na grootste chemieconcentratie in de wereld.  Antwerpen haven is de dertiende grootste wereldhaven voor containertransport …
Duurzaamheid is een belangrijk begrip geworden in onze maatschappij. Daarom bezochten we de “Hooge Maey”. De leerlingen konden op terrein zien hoe kringlopen maximaal gesloten worden. Twee belangrijke voorbeelden hiervan zijn de stortgasvalorisatie en de algenplantage. Het bezoek aan het waterzuiveringsgedeelte mocht evenmin ontbreken.
Na een biotoopanalyse in de Kalmthoutse Heide werd de groep in twee opgesplitst voor de workshop “biotische indexbepaling” en “water in de wereld”. 
Ze maakten kennis met de verschillende (duurzaamheids-)aspecten van water: vervuiling, overstroming, waterverbruik, droogte en irrigatie, kraantjeswater.
Op basis van de macro-invertebraten blijkt dat het vijverwater een zeer goede score behaalt. 
Het was beslist een leerrijke dag.