Meertalige tweedaagse A&I, M&O, O&T

Op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober trokken de leerlingen van de derde graad tso richting Oost-België voor een meertalige excursie. Opdrachten waren er voor de vakken Aardrijkskunde, Bedrijfsbeheer, Duits, Frans, Geschiedenis en Nederlands. Maar er was ook tijd om te genieten van de mooie natuur, het lekkere eten en mekaars gezelschap!
 
Tijdens de busrit gaven enkele zesdejaarsleerlingen ons al interessante toelichtingen bij enkele streken en bezienswaardigheden die we onderweg zagen.  Na deze leerrijke tocht wachtte ons een technische uitleg aan de waterkrachtcentrale van Coo. Er volgde een stevige beklimming naar de waterspaarbekkens. We waren blij met het uurtje middagpauze aan de waterval. Dat konden we wel gebruiken, want meteen hierna stond een avontuurlijke wandeling langs de Ninglinspo op het programma. We sprongen over boomstronken, kropen door braambessenstruiken, beklommen stevige hellingen, klauterden over rotsblokken, namen avontuurlijke bruggetjes of ploeterden door het water,… en leerden ondertussen over soorten bodems, erosie, verval en debiet.  Beladen met al deze nieuwe aardrijkskundige kennis bracht de bus ons hierna richting Eupen waar in de jeugdherberg al een warme maaltijd voor ons klaar stond. Om af te kicken van de zware inspanningen stond 's avonds nog een rustige wandeling op het programma om kennis te maken met de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap.  Rond 24.00 u en met een 15-tal km in onze benen, waren we allemaal blij ons bed te zien.
 
Vrijdag vertrokken we meteen na het ontbijt. Bij het krieken van de dag stapten we al gezwind door de Hoge Venen. Zelfs de koude temperatuur (5° C) belette ons niet nog iets bij te leren over ‘lithalsa’s’: een overblijfsel uit de 'ijs'tijden. Om op te warmen en energie te tanken bezochten we in de voormiddag ook de chocoladefabriek Jacques. We werden rondgeleid in het Duits of het Frans. Aan het einde van de rondleiding dachten we ook aan de thuisblijvers en kochten we onze voorraad in de museumshop. In de namiddag trokken we naar Aken. De zesdejaars verzorgden daar een Duitstalige gegidste rondleiding voor de leerlingen van het vijfde. We bezochten de imposante Dom en de Domschatzkammer, leerden over het leven van Karel de Grote, ontdekten enkele plaatselijke culinaire specialiteiten en ondervonden dat Aken een echte ‘water’stad is. Deze dag leverde ons heel wat culturele en economische bagage en was bovendien de ideale gelegenheid om onze talenkennis in de praktijk uit te testen.
 
Met dank aan de begeleidende en organiserende leerkrachten, met heel veel dank aan de zesdejaars voor de voorbereiding en de uitvoering van de gidsbeurten, en de meeste dank aan alle leerlingen die door hun enthousiasme en grenzeloze inzet bijdroegen tot het slagen van deze leerrijke, vakoverschrijdende excursie.