"Schrijf-ze-VRIJdag

"Met kinderrechten speel je niet!” is het thema van deze 26ste Schrijf-ze-VRIJdag. Kinderen en jongeren gaan niet alleen leren over hun eigen rechten. Ze krijgen ook de kans om actie te voeren: tegen kinderarbeid, voor de rechten van kindvluchtelingen en tegen de doodstraf voor minderjarige daders.